Změna ve sběru uživatelských dat – Přichází Google Consent Mode 2.0

Trendem současnosti je nezpochybnitelně ochrana osobních údajů uživatelů internetu. Společnost Google musí reagovat na požadavky EU a  v současnosti nastolila řešení nazvané Consent Mode 2. Jedná se o režim souhlasu, jenž je navržen tak, aby všechny produkty Google byly zcela v souladu s nařízením GDPR a aktuálními pravidly Evropské unie o sběru dat prostřednictvím cookies souborů.

Consent Mode předkládá uživatelům schopnost samostatně a aktivně spravovat data, která se o nich a jejich aktivitách shromažďují a následně využívají třetími stranami. To představuje významný krok směrem k srozumitelnosti a dodržování soukromí na internetu.

Pokud nyní uživatel navštíví webové stránky a klikne na tlačítko “spravovat možnosti” místo automatického přijetí všech cookies, jak to známe z dřívějška,  se před ním aktuálně objeví soubor otázek týkajících se typů dat, která může provozovatel stránek sbírat. Takovýto proces umožňuje návštěvníkům si vybrat, jaké informace o něm smí být použity pro účely personalizace reklam nebo analytického měření návštěvnosti. Tato metoda splňuje veškeré požadavky nařízení EU o digitálních trzích Digital Marketing Act. To  je od společností vyžadováno kvůli prokazatelnému shromažďování souhlasů uživatelů a dalšímu využívání jejich dat.

Zavedení Consent Mode 2 představuje změnu zejména v tom, jakým způsobem jsou uživatelská data na internetu sbírána a využívána. Uživatelům je tím poskytnuta větší kontrola nad osobními údaji, a provozovatelům webů je současně umožněno dodržovat přísné legislativní požadavky.

Google Consent Mode 1.0 aneb jak to fungovalo dosud

Google Consent Mode 1.0, také známý jako GCM 1.0 , se zaměřil na zprostředkování souhlasů a nesouhlasů uživatelů  prostřednictvím dvou klíčových měřítek: ad_storage a analytics_storage.

➡️ AD_STORAGE umožňuje reklamním značkám Google zapisovat do prohlížeče cookies,  mít k nim následně přístup a odesílat z nich získaná data. Což slouží k efektivnímu cílení a sledování reklam.

➡️ANALYTICS_STORAGE umožní analytickým značkám Google zapisovat do prohlížeče cookies pro účely analytiky, mít k nim následně přístup  a umožnit jejich odeslání. Takto se provádí sběr důležitých analytických dat.

V případě zamítnutí souhlasu by mělo být zajištěno, že se data do prohlížeče neuloží a značky nebudou mít přístup ke cookies, které jsou klíčové pro identifikaci uživatele a pozorování jeho interakcí.

Co přináší Consent Mode 2.0?

Consent Mode 2.0 přináší změny v tom, jakým způsobem jsou sbírána a využívána uživatelská data.

Krom dvou dosavadních parametrů Google nyní přidává i dva nové:

➡️ AD_USER_DATA monitoruje souhlas s poskytováním uživatelských dat službám Googlu pro další reklamní účely. Jedná se o klíčový prvek k zajištění toho, že všechny reklamní aktivity jsou plně v souladu s aktuálními právními požadavky.

➡️ AD_PERSONALIZATION monitoruje souhlas uživatele se zacílením personalizovaných reklam službami Googlu. Pomáhá tak docílit, že uživatelé uvidí reklamy, které jsou pro ně relevantní a zároveň respektují jejich soukromí.

Jak implementovat Consent Mode 2.0

Doplnění nových parametrů vyžaduje obezřetnou přípravu a pochopení:

☝🏼 Zkontrolujte si aktuální nastavení cookies a souhlasů – Ověřte si, zda jsou vaše současné mechanismy pro získávání souhlasu připraveny na začlenění nových parametrů.

☝🏼 Aktualizujte si cookie bannery – Upravte cookie bannery takovým způsobem, aby přesně informovaly o nových možnostech souhlasu a nabídly vám jednoduchý výběr.

☝🏼 Implementujte nové parametry – Začleňte AD_USER_DATA a AD_PERSONALIZATION do vašeho Consent Management Platform (CMP) a ujistěte se, že jsou správně nastaveny tagy v Google Tag Manager.

Co se bude dít, když si Consent Mode 2.0 nenastavíte?

V případě, že neimplementujete Google Consent Mode 2.0 nebo si jej nastavíte špatně, můžete se dočkat podstatných omezení ve využívání služeb Google, které jsou závislé na sbíraných datech. Nebo jinak, služby, které vyžadují data sbíraná z interakcí, přestanou být efektivní.

Což v konečném důsledku znamená, že i když budete sbírat data, nebudete mít možnost je posílat do analytických nástrojů Googlu. To může mít zásadní dopad na vaše marketingové strategie, včetně:

☝🏼 Nefunkčního remarketingu: Bez souhlasu se zařazením uživatelů do remarketingových databází budete mít omezené zacílení, z čehož vyplývá, že vaše remarketingové kampaně budou velmi málo efektivní nebo zcela nefunkční.

☝🏼 Problémy s modelováním konverzí: Bez přístupu k plným datovým sadám mohou nastat potíže při modelování konverzí. Důsledkem mohou být nepřesné nebo zavádějícím výsledky výkonnosti marketingových kampaní.

Dodejme ale, že Google v současnosti oficiálně nepublikoval kompletní seznam služeb a funkcionalit, které přestanou fungovat pokud Consent Mode 2.0 nebudete využívat.

Díky takovým nejasnostem a potenciálním omezením je aktuálně důrazně doporučeno, aby si všichni, kdo pro svou práci využívají produkty a služby společnosti Google, Consent Mode 2.0 nastavili. Je velmi pravděpodobné, že se tím vyhnete případným problémům a zajistíte si hladké fungování vašich online aktivit.