Provoz, údržba a rozvoj webových stránek

Provoz, údržba a rozvoj webu

Proošli jsme společně fází analýzy, fází návrhu a fází vytváření (implementace, programování) webových stránek. Poté následuje výstupní kontrola a pak je na řadě spuštění naostro. Po spuštění přechází webové stránky do fáze zvané provoz, údržba a rozvoj. V této fázi je čas, aby se investice do webových stránek zhodnotila.

Počátkem fáze provozu, údržby a rozvoje potřebujeme určit, kdo plní které úlohy v této fázi.
Běžné úlohy jsou:
 • Odpovědi na dotazy návštěvníků
 • Vyřizování objednávek
 • Reakce na poptávky
 • Psaní novinek, publikování novinek
 • Psaní newsletteru, rozesílání newsletteru
 • Psaní blogových příspěvků, publikování blogových příspěvků
 • Aktualizace kontaktů na webových stránkách
 • Aktualizace stránek s produkty a službami
 • Provoz webových aplikací
 • Rozvoj webových aplikací
 • Psaní příspěvků na sociální sítě, publikování příspěvků na sociální sítě
 • Reagování na komentáře na sociálních sítích
 • Analýza návštěvnost
 • Reklama na internetu

Řešení webových stránek většinou poskytuje externí dodavatel. Některé z úloh ve fázi provozu, údržby a rozvoje realizujeme ve spolupráci s externím dodavatelem. Proto je vhodné také stanovit zásady komunikace a spolupráce s externím dodavatelem.

Jako by se zastavil čas

V oblasti webových stránek platí rčení Kdo chvíli stál, ten stojí opodál. Ostrým spuštěním webových stránek práce na nich nekončí.

Když zanedbáváme provoz, údržbu a rozvoj, pak například:

 • Informace na webových stránkách bývají zastaralé
 • Na webových stránkách se neobjevuje žádný nový obsah
 • Na interakci návštěvníků (dotazy, poptávky) s provozovatelem nikdo nereaguje nebo reaguje s velkým zpožděním

Díky takovému zanedbávání postupně klesá důvěryhodnost webových stránek. Jak jsme již uvedli, nižší důvěryhodnost vede k nižší míře konverze. Nižší míra konverze vede k nižší návratnosti investic.

Zanedbávání fáze provozu, údržby a rozvoje je jako bychom si koupili automobil, ale už do něj nečerpali pohonné hmoty. Takový automobil by nám byl k ničemu.

Navracení se do předchozích fází projektu

Každou podstatnější změnu či rozšíření webových stránek ve fázi provozu, údržby a rozvoje realizujeme až poté, co ji nejprve konfrontujeme s poznatky z fáze analýzy a s pokyny z fáze návrhu. Tomu říkáme navracení do předchozích fází projektu.

Když provádíme navracení, je náš projekt webových stránek stále dobře zdokumentovaný, vyhýbáme se nekoncepčním zásahům do webových stránek a udržujeme dobrou míru konzistence a systémovosti celého řešení.

 

My v DigiDay Creative udržujeme, aktualizujeme a dále rozvíjíme weby snad všech našich klientů. Drobné i rozsáhlejší redesigny, ať už obsahové či grafické, jsou v naší digitální agentuře na dením pořádku. Jsme připraveni pečovat i o váš web a to i když jej nevytvořila naše digitální agentura. Kontaktujte nás.