Značka, anglicky brand, je nejen centrálním pojmenováním všeho, co můžeme světu nabídnout. Značka je průnik:

 • vizuálního stylu, se kterým komunikujeme
 • charakteru jazyka, kterým komunikujeme
 • osobnosti, jejíž rysy se v naší komunikaci projevují

Jak myslíme a co cítíme v souvislosti s nějakou značkou je právě ta značka. Značka není jméno, obchodní známka, logo, obal nebo produkt. Značka je soubor našich myšlenek a pocitů vznikajících při zkušenosti s tou značkou. Myšlenky a pocity jsou nehmatatelné. Sídlí v našem mozku. Značka je nehmatatelná.

Nějaká značka nás může vést k tomu, že se cítíme osvobozeni. Jiná zase k tomu, že se cítíme v bezpečí. Další k tomu, že se cítíme kouzelně. Značka DigiDay Creative nás vede k tomu, že se cítíme uspokojeni, co se týká online marketingu.

Značka je produkt, služba, věc nebo organizace s vnímanými nehmotnými atributy. Když bychom nevnímali nehmotné atributy, byla by to pro nás komodita ne značka.

Zkušenosti se značkou vznikají v místech interakce. Místa interakce jsou chvíle (místo a čas) kdy značka přichází do kontaktu s publikem.

Podstata značky je klíčový nehmatatelný atribut, který odlišuje značku od značek konkurenčních, které jsou vnímány publikem.

Prvky brandingu

Vizuální styl značky

Vizuální styl značky se také nazývá vizuální korporátní identita. Její součástí je logo a návod, jak s logem zacházet, takzvaný logomanuál.

V DigiDay Creative – tvorba webu pro vás vytvoříme unikátní vizuální korporátní identitu na míru vašim potřebám a přáním.

Charakter jazyka značky

Charakter jazyka značky představuje volba slov, čili jakým jazykem značka mluví, a tón komunikace, čili jaké je emocionální zabarvení jazyka, jimž značka mluví.

Značka může mluvit jazykem:

 • složitým, komplexním
 • důvtipným
 • insiderským = sdělujícím informace, které publikum jinde nenajde
 • vážným
 • jednoduchým, upřímným
 • plným žargonu = žargon jsou slova specifická pro daný obor
 • zábavným, žertovným
 • náladovým, rozmarným
 • poučným

Jazyk značky může mít tón neboli emocionální zabarvení:

 • osobní
 • pokorné, skromné
 • klinické = efektivní a bezemoční, chladně oddělené
 • otevřené, čestné
 • bezprostřední
 • vědecké
 • vtipné
 • umocňující, posilující

V DigiDay Creative – tvorba webu pro vás vytvoříme unikátní charakter jazyka značky na míru vašim potřebám a přáním.

Osobnost značky

V DigiDay Creative – tvorba webu používáme pro popis osobnosti značky pětidimenzionální škálu osobnostních rysů známou z psychologie jako big five. Dimenze takto popisované osobnosti jsou souhrnně známy pod zkratkou OCEAN.

5 dimenzí osobnosti v rámci big five jsou:

 • O = angl. openness to experience; otevřenost vůči zkušenosti
 • C = angl. conscientiousness; svědomitost
 • E = angl. extraversion; extraverze
 • A = angl. agreeableness; přívětivost
 • N = angl. neuroticism; neuroticismus

Pro bližší informace o big five a OCEAN navštivte stránku Big Five na serveru Wikipedia.org.

V DigiDay Creative – tvorba webu pro vás vytvoříme unikátní osobnost značky na míru vašim potřebám a přáním.

Nečekejte, až se vaše značka vybuduje a rozšíří sama! Kontaktujte nás.

Chci požádat o konzultaci zdarmaKontaktujte nás