Infografika je grafický prvek v tištěném či elektronickém médiu, který má jednak vysokou estetickou hodnotu jednak dobrou hodnotu informační. Informace běžně prezentujeme textem. Při prezentaci je dále obvyklé používat schémata, grafy, tabulky a diagramy. Pokud toto vše sloučíme s vhodným grafickým designem do jednoho přehledného celku, pak vzniká infografika.

Současným světem hýbe nepředstavitelné množství informací. Lidé, kteří chtějí být v obraze, se musejí probrat mnoha zprávami, což jim zabere spoustu času. Infografiky mají za cíl jasně a stručně podávat informace tak, aby se u nich nemuselo namáhavě přemýšlet. Konkrétně se jedná o obrázek v dostatečné kvalitě, který představuje tiskovou zprávu, zajímavá data, novinky na trhu.

Výhoda oslovení vizuálna

Vizuální vnímání informací, které jsou v infografice obsaženy, zvyšuje jejich zapamatovatelnost nejen pro vizuální typy lidí. I auditivní a kinestetické typy lidí pozitivně reagují na designově atraktivní uspořádání informací a znalostí v působivém kontextu.

Infografika na stránce přitahuje pozornost, takže konzumenti reklamy si snadno zapamatují:

  • celkový dojem z infografiky
  • značku, která infografiku prezentuje
  • hlavní myšlenku infografiky
  • ti bystřejší i myšlenky podružné

Infografika je někdy jediná šance

Někteří konzumenti reklamy mohou být zasažení pouze infografikou, protože čtení běžných textů odmítají, ať už z důvodu své nižší kognitivní kapacity a nebo z důvodů, že prostě neumějí dobře číst. I tato cílová skupina má právo na reklamu a výhody plynoucí ze spotřeby propagovaných produktů a/nebo služeb, proto infografika může být volbou, která odliší a vydělá.

Naše firma má s tvořením informačním grafik bohaté zkušenosti. Pomůžeme Vám vytvořit moderní nástroj internetové propagace, který se dá snadno sdílet na sociálních sítích a rychle upoutá pozornost uživatelů.

V DigiDay Creative – tvorba webu pro vás vytvoříme infografiku, kterou si konzumenti vaší marketingové komunikace snadno zapamatuji a pochopí. Kontaktujte nás.

Chci požádat o konzultaci zdarmaKontaktujte nás