Obsah internetových stránek dělíme na: statický a dynamický.

Statický obsah je takový obsah, který se nemění ani podle chování návštěvníka ani podle toho, co návštěvník zadá do webového formuláře.

Opakem je obsah dynamický, který se mění nebo vzniká na základě toho, co návštěvník zadá do webového formuláře nebo podle chování návštěvníka.

Webové aplikace tvoří dynamický obsah. Webové aplikace zajišťují interakci s návštěvníkem nad rámec běžné navigace na webu pomocí odkazů. Webové aplikace vytvářejí marketingová a obchodní data, která jsou pro nás jako pro provozovatele webu užitečná.

Nejčastější webové aplikace

Nejčastěji nasazované webové aplikace jsou:

 • kontaktní formulář, formulář pro dotazy, formulář pro poptávku, formulář objednávky, jehož obsah se odešle na naši e-mailovou adresu a také na adresu návštěvníka, který formulář odeslal a dále se ten obsah uloží do databáze
 • blog nebo také magazín, díky kterému publikujeme další a další obsah
 • aplikace pro publikování novinek
 • tlačítka, kterými sdílíme nebo podporujeme aktuálně navštívenou stránku na sociálních sítích
 • komentáře ke stránkám, komentáře k blogovým příspěvkům, administrace zobrazovaných komentářů
 • e-shop neboli elektronický obchod, administrace zboží a objednávek
 • obrázková galerie
 • editor obrázků
 • videotéka
 • aplikace pro přihlašování a odhlašování e-mailových adres návštěvníků k odběru e-mailových zpráv
 • aplikace rozesílající e-mailové zprávy na e-mailové adresy přihlášených návštěvníků
 • znalostní báze
 • diskuzní fórum
 • systém měření návštěvnosti
 • aplikace pro personalizaci webového obsahu neboli pro kontextový marketing
 • produktový konfigurátor
 • parametrické vyhledávání
 • fulltextové vyhledávání

Pro pořádek uveďme, že webovou aplikací je také publikační systém, na kterém je web vystavěn, pokud jsme ovšem pro implementaci nezvolili cestu přímého programování.

Vznik webové aplikace

V souladu projektovou metodikou, se kterou v DigiDay Creative realizujeme tvorbu webu, vzniká aplikace v těchto fázích:

 • rámcová analýza a návrh
 • podrobná analýza a návrh
 • implementace
 • testování
 • předání do provozu, integrace do tvořeného webu

Upřesnění jednotlivých fází vzniku webové aplikace

Ve fázi rámcové analýzy a návrhu slovně či schématicky popisujeme, jak webová aplikace má fungovat. Zmiňujeme, jaká je její interakce s dalšími webovými aplikacemi a webovým obsahem jako celkem.

Fáze podrobné analýzy a návrhu zahrnuje:

 • případy užití
 • ovládací a interakční prvky (obrazovky)
 • formuláře, jednotlivá formulářová pole
 • ověřování platnosti vstupů, které návštěvník zadal
 • potvrzovací hlášky
 • chybové hlášky
 • vnitřní stavy webové aplikace
 • funkční model (diagram)
 • datový model (diagram)
 • další záležitosti potřebné k úspěšné implementaci navrhované webové aplikace

Fáze implementace je již závislá na technologii, ve které je web tvořen. Ať už se jedná o konkrétní publikační systém nebo o přímé programování. Pokud je web tvořen v publikačním systému, můžeme webovou aplikaci implementovat pomocí kustomizace již hotového řešení.

Ve fázi testování předkládáme webové aplikaci platné i neplatné vstupy a ověřujeme správnost její činnosti tak, jak byla specifikována ve fázi podrobného návrhu.

DigiDay Creative – tvorba webu dodává webové aplikace nejen jako součást komplexní dodávky webu ale i jako jednu z vašich subdodávek, kterou si pak sami integrujete do vašeho webového řešení. Sloužíme webu! Kontaktujte nás.

Chci požádat o konzultaci zdarmaKontaktujte nás