SEO zajišťuje viditelnost našeho webu v internetových vyhledávačích, aniž bychom k tomu používali placenou reklamu. Díky SEO jsme vidět v přirozených neboli organických výsledcích.

Přední pozice ve výsledcích internetových vyhledávačů zajišťuje našemu webu dobrý zdroj návštěvnosti. Návštěvnosti získaná díky SEO se nazývá návštěvnost z vyhledávání nebo také organická návštěvnost.

3 složky SEO

SEO se skládá z těchto tří složek:

  • technické SEO
  • obsahové SEO
  • SEO zpětných odkazů

Technické SEO znamená správné programování a technické nastavování publikačního systému. Obsahové SEO představuje vytváření kvalitního obsahu pro web. SEO zpětných odkazů zahrnuje aktivity vedoucí k získávání kvalitních zpětných odkazů. Je dobré podotkout, že placené zpětné odkazy vyhledávače nepovažují za příliš kvalitní.

Hodnotící faktory vyhledávačů

Internetové vyhledávače vypočítávají pro každý web i pro každou stránku webu hodnotící faktory. Čím vyšší hodnota těchto faktorů je pro náš web vypočítána, tím lepší pozici ve výsledcích vyhledávání náš web obsadí.

SEO je prvek online marketingu který technicky a obsahově upravuje web za účelem získání co nejlepších hodnotících faktorů internetových vyhledávačů. SEO také zahrnuje získávání zpětných odkazů mířících na náš web.

2 hlavní hodnotící faktory vyhledávačů

Hlavní hodnotící faktory internetových vyhledávačů jsou:

  • relevance
  • autorita

Míra relevance webu či stránky k danému tématu je dána jejím obsahem. Aby byl obsah webu či stránky maximálně relevantní k danému tématu, musí mít jistý rozsah a kvalitu.

Míra autority webu či stránky je dána zpětnými odkazy, které na ni míří z jiných webů. Čím vyšší je počet takovýchto zpětných odkazů a čím lepší je jejich kvalita, tím více autority danému webu či stránce internetové vyhledávače přisuzují.

Strategií DigiDay Creative – tvorba webu pro SEO je vyvažování relevance a autority. Pokud má web hodně obsahu ale málo zpětných odkazů, v SEO soustředíme se na získávání zpětných odkazů. Pokud má web dostatek kvalitních zpětných odkazů, v SEO se zaměřujeme na tvorbu dalšího obsahu.

Analýza klíčových slov

Aktivity SEO se běžně zahajují analýzou klíčových slov. V této analýze určíme klíčová slova, která vystihují témata, jenž jsou pro náš web relevantní. V případě prodejního webu se jedná o klíčová slova, jakými spotřebitelé pojmenovávají naše produkty a/nebo služby.

Na tato klíčová slova pak děláme SEO optimalizaci našeho webu. To znamená, když uživatel vyhledávače zadá dotaz, který obsahuje klíčové slovo, na které provádíme SEO optimalizaci našeho webu, je náš web zobrazen ve výsledcích vyhledávání. Čím lépe se nám SEO podařilo, na tím lepší pozici ve výsledcích se náš web objeví.

V DigiDay Creative – tvorba webu rádi pracujeme na SEO vašeho webu kontinuálně, protože tak dosahujete návštěvnosti a zisků, které naši SEO práci zaplatí. Samozřejmě pro vás můžeme SEO provést jako jednorázovou úpravu vašeho webu. Nečekejte, až se pozice vašeho webu ve vyhledávačích samy zlepší! Kontaktujte nás.

Chci požádat o konzultaci zdarmaKontaktujte nás