Koncept tvorby firemního webu

koncept tvorby firemního webu

Webové stránky jsou dílo, které se skládá z prvků:

 • textových
 • softwarových
 • grafických

Tyto prvky webových stránek se ve výsledném díle různě prolínají, jako když se prolínají jednotlivé stavební prvky a suroviny ve výsledné stavbě. Stejně tak, jako se před zahájením stavby jakékoli budovy nejprve vytvoří plán budovy, tak je třeba vytvořit plán pro vytvoření webových stránek.

Takovému plánu se v případě webových stránek říká návrh webových stránek. Ten se skládá z:

 • návrhu textového obsahu
 • návrhu softwarových funkcionalit
 • návrhu grafického designu

Abychom mohli vytvořit návrh webových stránek, potřebujeme znát množství informací, které určují, jaké záležitosti se mají v návrhu zohlednit a jaké nemusí. Zmíněné množství
informací je výsledkem analýzy pro účely webových stránek.

Analýza pro účely webových stránek zahrnuje:

 • analýzu produktů a služeb, které nabízíš
 • analýzu nabídky těchto produktů a služeb tvou konkurencí
 • analýzu poptávky po těchto produktech a službách na internetu
 • analýzu internetových aktivit tvých konkurentů
 • analýzu tvých současných webových stránek
 • analýzu návštěvnosti tvých současných webových stránek
 • analýzu všech dalších tvých internetových aktivit
 • analýzu klíčových slov relevantních produktům a službám, které nabízíš

Dovedeš si představit, co by to bylo, stavět dům bez plánů? Asi by se zhroutil. Určitě by jej nešlo bezpečně obývat a používat. Bez plánů snad můžeme postavit jednoduchou
zemljanku. Tak proč se někteří pokoušejí vytvořit webové stránky bez patřičné analýzy a návrhu? Jakoby bránili sami sobě vytvořil úspěšné webové stránky. Práce na webových stránkách bez analýzy a návrhu bývá obvykle jen vyhazování peněz z okna.

Primární je návratnost investic (ROI)

Jak jsme již zmínili, webové stránky jsou marketingový a obchodní nástroj. Přirozeně máme zájem o takové marketingové a obchodní nástroje, které jsou ziskové. Ale jak moc mají být ziskové? To je třeba ekonomicky naplánovat.

Takový ekonomický plán webových stránek obsahuje:

 • jednorázové náklady na vytvoření (pořízení) webových stránek
 • měsíční náklady na provoz, údržbu a rozvoj webových stránek
 • plánovaný počet díky webovým stránkám získaných poptávek či objednávek za měsíc

Očekávaný koeficient návratnosti investic (ROI) spočítáme jako poměr celkových příjmů díky webovým stránkám děleno celkovými náklady na webové stránky. Koeficient ROI s hodnotou nad 1,3 lze považovat za úspěch. Přesněji řečeno, co je a co není úspěch, dovodíš podle obvyklých výsledků ve tvém oboru, vážený kliente.

 

Ano, i my v DigiDay Creative to cítíme. Právě teď je vhodný čas započít s pracemi na konceptu vašich nových firemních webových stránek. Jsme připraveni na takovém konceptu s vámi spolupracovat a nebo můžete vše nechat čistě na nás a těšit se na konečný výsledek. Kontaktujte nás.