Psaní textů pro webové stránky

Psaní textů pro webové stránky

Jak jsme již zmínili, webové stránky prodávají zejména díky kvalitnímu textovému obsahu a nikoli díky úžasnému grafickému designu. Podle textů na webových stránkách určují
internetové vyhledávače jejich relevanci k uživatelem položenému dotazu.

Texty pro webové stránky jsou postaveny na odlišných principech, než jsou postaveny texty pro papírové tištěné marketingové materiály. My lidé jsme zvyklí číst text na papíře sekvenčně, čili od začátku do konce. Avšak webové stránky čteme sekvenčně málokdy. My lidé běžně čteme webové stránky nikoli sekvenčně, slovo za slovem od prvního do posledního, ale výběrově, prohledáváme očima, co nás zaujme a až do toho se na chvíli začteme.

Prohledávání očima znamená, že návštěvník jednotlivé stránky neprochází jednu po druhé, ale proklikává mezi nimi, prohledává, co jej zaujme, slídí, co vyřeší jeho informační potřebu.

K takovému usnadnění slouží:

 • Psaní textů s ohledem na cílovou skupinu
 • Dodržování principů sémantické struktury na každé ze stránek
 • Provázání jednotlivých stránek mezi sebou odkazy

Texty s ohledem na cílovou skupinu

Při psaní textů pro webové stránky bereme ohled na cílovou skupinu návštěvníků, pro které jsou naše webové stránky určeny. Jsou to začátečníci v našem oboru nebo pokročilí, zkušení a znalí lidé?

Používání odborných pojmů je v některých oborech vyžadováno. Existují české ekvivalenty pro počeštěné z cizího jazyka přejaté pojmy? Používání příliš mnoha odborných výrazů může některé návštěvníky odradit, přestože textu dobře rozumí.

Jakým jazykem obyčejně hovoří naše cílová skupina? Jaký slovník používá? Můžeme volit například jeden z těchto jazyků:

 • Složitý, komplexní
 • Důvtipný
 • Insiderský (sdělující informace, které návštěvníci jinde nenajdou)
 • Vážný
 • Jednoduchý, upřímný
 • Plný žargonu
 • Zábavný, žertovný
 • Náladový, rozmarný
 • Poučný

Sémantická struktura stránky

Sémantická struktura znamená, že význam jednotlivých obsahových prvků stránky v rámci celé stránky je určen jejich postavením ve struktuře stránky. Dva hlavní principy sémantické struktury stránky jsou:

 • Používání nadpisů a podnadpisů
 • Členění textu do odstavců

Délka nadpisu má být nejvýše 8 slov. Očima prohledávající návštěvník se orientuje zejména podle nadpisů, proto je pišme výstižné a poutavé.

Pro členění textu do odstavců platí pravidlo, že jeden odstavec představuje jednu myšlenku, ne více. Na webových stránkách není místo pro slovní vatu. Efektivní text na webových stránkách je hodnotný a stručný.

Do obsahu stránky mohou také patřit:

 • Tabulky
 • Schémata
 • Grafy
 • Fotografie
 • Videa

Prodejní účinnost textů

Jak jsme již uvedli, to, díky čemu webové stránky prodávají, je obsah, texty. Přirozeně máš, vážený kliente, zájem o to, aby texty na tvých webových stránkách byly prodejně účinné,
čili vedly návštěvníky k odeslání poptávky či objednávky do tvé firmy nebo provedení jiné pro tebe výhodné akce.

Zdůrazněme, že vyšší prodejní účinek mívají texty kratší, originální a něčím zajímavé. Příprava takových textů je tvůrčí činnost. Činnost psaní takových textů se nazývá copywriting.

Na titulní stránce uvedeme naši jedinečnou prodejní výhodu, anglicky unique selling proposition, zkratka USP. V textech nedáváme důraz na technické parametry, ale zejména
na výhody našich produktů či služeb pro zákazníky či klienty.

Na konci každé stránky přidejme výzvu k akci, anglicky call to action. Co potřebujeme, aby návštěvník udělal? Jakou akci? Potřebujeme, aby návštěvník například:

 • Odeslal poptávku
 • Učinil objednávku
 • Zaregistroval se k odběru novinek
 • Vyplnil dotazník
 • Navštívil další stránku

 

My v DigiDay Creative často píšeme texty pro webové stránky. Copywriting je pro nás jistou formou zábavy. Právě teď je vhodný čas vytvořit nové texty pro váš web. Nové v tom, že jsou prodejně účinnější a berou ohled na to, co jsou vaši obvyklí návštěvníci zač. Jsme připraveni se s vámi sejít, seznámit se s vašim oborem a pak napsat texty, které prodávají. Kontaktujte nás.